•  14 Nguyễn Thiện Kế, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • 0941999699
  •  viethoaivtn3@gmail.com